Vítáme vás na webových stránkách rodinné firmy
Vágner autoškola

! Nově nás můžete sledovat na facebooku !

Co nabízíme

 • - Provádíme výcvik řidičů pro skupiny AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE
 • - Kondiční jízdy pro držitele řidičského průkazu
 • - Školení řidičů referentů (místo konání dle požadavků zákazníka)
 • - profesní průkaz řidiče
 • - Kursovné na splátky dle Vašich možností i bez akontace
 • - Vrácení řidičského průkazu

Přihláška

O FIRMĚ

Učitelé
 • Vágner Jiří - Skupiny A,B,C,BE,CE,T
 • Vágner Aleš - Skupiny A,B,C,BE,CE,T
 • Vágnerová Blanka - Skupina B
Vozidla

Motocykly

Peugeot 50
Skupiny Am
CAGIVA BLUES 125
Skupiny Am, A1
KAWASAKI ER-5
Skupina A2
Honda Hornet
Skupina A

Osobní automobily

ŠKODA OCTAVIA II
Skupiny B
ŠKODA OCTAVIA
Skupiny B
ŠKODA OCTAVIA II
Skupiny B

Nákladní automobily

MAN
Skupiny C, CE

KONTAKT

Sídlo

Politických vězňů 1233
251 01 Říčany u Prahy

Úřední hodiny:
Út 16-17:30 h
St 16-17 h
Čt 16-18 h
ostatní dny po tel. domluvě

Učitelé
Skupiny A,B,C,BE,CE,T

Jiří Vágner
tel: 603 211 476
email: jiri.autoskola@seznam.cz

Skupiny A,B,C,BE,CE,T
Skupina B

Aleš Vágner
tel: 603 869 529
email: alesvagner@vagner-autoskola.cz


Blanka Vágnerová
tel: 604 593 030
email: blankavagnerova@vagner-autoskola.cz

Řidičské skupiny

AM

A1

A2

A

B

BE & B96

C

CE

VÝCVIK ŘIDIČŮ

Druhy výcviku

Základní výcvik

Výcvik na skupiny či podskupiny AM, A1, A2, A a B řidičského oprávnění můžete absolvovat jako úplní začátečníci.

Sdružený výcvik

V praxi se jedná nejčastěji o skupiny A+B.

Rozšiřující výcvik

Tento druh výcviku absolvujete, když jako držitel řidičského oprávnění rozšiřujete o další skupinu, například z B na C, z A1 na A2 apod.
Můžete kombinovat z B na C+A apod.

Doplňovací výuka a výcvik

Jedná se o případy výcviku, kdy jejich minimální počet není určen učební osnovou, ale závisí na dohodě mezi žákem a autoškolou:

 • pokud jste neprospěli u závěrečné zkoušky a chcete si s autoškolou domluvit jízdy navíc
 • chcete-li si rozšířit řidičské oprávnění na skupinu A2 s omezením na A bez omezení
 • a při přezkoušení z odborné způsobilosti (vrácení ŘP)
Organizace výcviku

Předměty teoretické výuky

 • předpisy o provozu vozidel
 • ovládání a údržba vozidla
 • teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • zdravotnická příprava

Předměty praktického výcviku

 • řízení vozidla
 • praktická údržba vozidla
 • zdravotnická příprava

Přijetí do výcviku

Výcvik může být zahájen poté, kdy v autoškole odevzdáte vyplněnou "Žádost o řidičské oprávnění" a posudek o zdravotní způsobilosti k řízení. Posudek je součástí žádosti. Osoby mladší 18 let musí mít na žádosti souhlas svého zákonného zástupce.

Délka kurzu

Obvyklá délka kurzů pro skupinu B je 1,5 - 2,5 měsíce. Ostatní kurzy od 1 do 2 měsíců.

Závěrečná zkouška

Termín zkoušky si dohodnete tak, aby navazoval na ukončení výcviku a aby mezi poslední jízdou a zkouškou nebyla výrazná prodleva. Poslední jízdu absolvujete zpravidla dva dny před zkouškou. Na zkoušku Vás přihlašuje autoškola. Zkouška probíhá v jeden den na městském úřadu a skládá se ze 3 částí:


 • písemný test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní příprav
 • ústní zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla (pouze sk. C a CE)
 • zkouška z praktické jízdy

Za závěrečnou zkoušku zaplatíte příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 700,- Kč.


Za případnou opakovanou zkoušku se úřadu platí poplatek:


Pravidla o provozu na pozemních komunikacích 100,- Kč
Ovládání a údržba vozidla 200,- Kč
Praktická jízda 400,- Kč

Opakovaná zkouška

Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Všechny zkoušky je třeba složit do 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, v opačném případě musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

KONDIČNÍ JÍZDY

Základní podmínkou pro kondiční jízdy je vlastnictví příslušného řidičského oprávnění. Běžně nabízíme kondiční jízdy na osobním automobilu (ŘP skupiny B). Pro ostatní skupiny řidičských průkazů jsou kondiční jízdy možné po individuální domluvě.

Jedna lekce trvá 1 vyučovací hodinu (45 minut).

VRÁCENÍ ŘP

Případy ztráty řidičského průkazu

Zákaz řízení

 • - přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského průkazu v případě, že ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok
 • - musíte prokázat zdravotní způsobilost
 • - cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti
 • - v případě, že Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci!

Po získání 12 bodů

 • - musíte prokázat zdravotní způsobilost
 • - cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat již před vypršením 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění
 • - o vrácení můžete požádat až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění a doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dnů!
 • - při žádosti o vrácení řidičského průkazu musíte na úřadě prokázat, že jste absolvoval dopravně - psychologické vyšetření (možná realizace přes naší autoškolu)

Zdravotní důvody

 • - přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského průkazu v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky
 • - cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti
Postup vrácení řidičského průkazu
Přezkoušení z odborné způsobilosti se skládá ze tří dílčích zkoušek
 • - předpisů pravidel silničního provozu, teorie zásad bezpečné jízdy, zdravotní přípravy ( testy na PC )
 • - ústní zkouška z ovládání a údržby vozidla (u sk. C, CE)
 • - praktické jízdy

Po neúspěšném absolvování některé ze dvou dílčích zkoušek máte možnost pouze jedné opravy. Pokud neuspějete ani podruhé, musíte absolvovat výcvik v autoškole z dané dílčí zkoušky.

PŘIHLÁŠKA

Jak se přihlásit do kurzu?

Pokud jste se rozhodli pro některý z našich kurzů, potom budete muset nejprve absolvovat prohlídku u praktického lékaře ke zjištění zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Formulář žádosti na který Vám lékař potvrdí zdravotní způsobilost obdržíte v autoškole nebo si ho můžete stáhnout zde.

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Posudek jako PDF

Na razítku lékaře musí být čitelné jméno lékaře (strojem, tiskacím písmem). Dále musí být na razítku uveden text "praktický lékař". Podle zákona 361/2000 Sb. smí Vaši žádost potvrdit registrující praktický lékař, lékař zařízení závodní preventivní péče nebo kterýkoli praktický lékař. Posudek nesmí být starší 3 měsíců.

Dále budete potřebovat vyplněnou přihlášku, kterou si můžete stáhnout zde (na výběr máte dva formáty) nebo si je vyzvednete v našich provozovnách.

Přihláška jako PDF
Ceník

OSOBNÍ AUTOMOBIL

B 21000 Kč
B (automat) 22500 Kč
Kondiční jízdy 600 Kč
Zrušení omezení na automatickou převodovku doplňková zkouška pouze z jízdy 3000 Kč

OSOBNÍ AUTOMOBIL A MOTOCYKL - sdružený výcvik

B+A2 A omezeno do 35 kW 34800 Kč
B+A A bez omezení 35000 Kč

MOTOCYKL - základní výcvik

AM motocykl do 45 km/h 18900 Kč
A1 motocykl do 125 cm3 18900 Kč
A2 motocykl do 35 kW 19200 Kč
A motocykl bez omezení výkonu 19200 Kč
RA1/A rozšíření ŘP 14100 Kč
RA1/A2 rozšíření ŘP po 2 letech 6500 Kč
RA2/A rozšíření ŘP po 2 letech 6500 Kč
doplňující výcvik 1 výcviková hodina(45min) 700 Kč
1 výcviková hodina(45min) doprovod 500 Kč

NÁKLADNÍ AUTOMOBIL

C 21900 Kč

PŘÍVĚSY NAD 750 kg

BE/B96 8900/5900 Kč
CE 13400 Kč

Traktor

T 9900 Kč

PŘEZKOUŠENÍ

Všechny naše skupiny dle počtu doplňovacích hodin Cena smluvní

SPRÁVNÍ POPLATKY (poplatky úřadu)

První zkouška z odborné způsobilosti 700 Kč
Opakovaná zkouška z pravidel silničního provozu 100 Kč
Opakovaná praktická jízda 400 Kč

Poplatek autoškole při opakované zkoušce

Zkouška z pravidel silničního provozu 200 Kč
Zkouška z praktické jízdy 500 Kč

Prodlení

Neomluvený prostoj 250 Kč
Storno poplatek 500 Kč
Přestup z jiné autoškoly 1000 Kč

Poplatek se platí před zkouškou v hotovosti a není součástí ceny školného.
Cena školného zahrnuje výuku, výcvik a první závěrečné zkoušky.
Ceník platný od 03/2024

ODKAZY

Partneři

Výukové pomůcky

SCHROTER

Psychologické vyšetření

PhDr.Věra Tawilová
Zajímavé odkazy

E-testy


Vyzkoušejte e-testy

On-line výukové filmy

On-line výukové filmy

iBESIP

iBESIP

Silniční legislativa

Aktuální silniční legislativa na stránkách ministerstva dopravy

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ PRO SKUPINU "AM"

Co smíte řídit

Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1:

 1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
 2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
 3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • věk 15 let
 • platná lékařská prohlídka
 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,
 • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU
 • v případě věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce

Cena: 18900,- Kč


Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Posudek jako PDF

Přihláška do Autoškoly Vágner

Přihláška jako PDF Zpět

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ PRO SKUPINU "A1"

Co smíte řídit

 1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
 2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW,
 3. čtyřkolová motorová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3. Výcvik provádíme též na skútru s automatickou převodovkou! Řidičský průkaz bude v takovém případě omezen na automatickou převodovku.

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • věk 16 let
 • platná lékařská prohlídka
 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,
 • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU
 • v případě věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce

Cena: 18900,- Kč


Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Posudek jako PDF

Přihláška do Autoškoly Vágner

Přihláška jako PDF Zpět

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ PRO SKUPINU "A2"

Co smíte řídit

 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem,
 2. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • věk 18 let
 • platná lékařská prohlídka
 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,
 • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU
 • ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži

Cena: 19200,- Kč


Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Posudek jako PDF

Přihláška do Autoškoly Vágner

Přihláška jako PDF Zpět

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ PRO SKUPINU "A"

Co smíte řídit

 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
 2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,
 3. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2,
 4. čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • věk 24 let
 • platná lékařská prohlídka
 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,
 • ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži
 • Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která dosáhla
 • a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo
 • b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.

Cena: 19200,- Kč


Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Posudek jako PDF

Přihláška do Autoškoly Vágner

Přihláška jako PDF Zpět

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ PRO SKUPINU "B"

Co smíte řídit

 1. motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, s největší povolenou hmotnost do 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo
  1. o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
  2. o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo
 2. vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou
 3. vozidla zařazená do skupiny B1

Skupina „B96" - jde o tzv. „řidičské oprávnění skupiny B v rozšířeném rozsahu“.

V řidičském průkazu se vyznačuje harmonizačním kódem č.“96“: souprava o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg.

Postačuje složení tzv. „doplňovací zkoušky“ podle § 45a zákona č. 247/2000 Sb.

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • věk 18 let
 • platná lékařská prohlídka
 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,
 • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU
 • Výhoda - "B96" lze absolvovat současně se zkouškou na skupinu B

Cena: 21000,- Kč


Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Posudek jako PDF

Přihláška do Autoškoly Vágner

Přihláška jako PDF Zpět

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ PRO SKUPINU "BE" A "B96"

Co smíte řídit

Řidičské oprávnění skupiny B+E:

Jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg (max. přípustná hmotnost jízdní soupravy přesahuje 3 500 kg).


Řidičské oprávnění skupiny „B96":

Jde o tzv. „řidičské oprávnění skupiny B v rozšířeném rozsahu“. Je vhodné pro ty, kterým postačuje řídit soupravu do 4250 kg.

V řidičském průkazu se vyznačuje harmonizačním kódem č.“96“: souprava s přívěsem o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg.

Postačuje složení tzv. „doplňovací zkoušky“ z jízdy. Kurz jako u skupiny B+E ani zkouška z předpisů se nevyžaduje.

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • věk 18 let
 • platná lékařská prohlídka
 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
 • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,
 • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU

Cena: 8900/5900,- Kč


Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Posudek jako PDF

Přihláška do Autoškoly Vágner

Přihláška jako PDF Zpět

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ PRO SKUPINU "C"

Co smíte řídit

Motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • věk 21 let (18 let za podmínek níže uvedených)
 • platná lékařská prohlídka
 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
 • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,
 • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU

Řidičské oprávnění pro skupinu C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 21 let pouze k řízení vozidel:

 1. Ministerstva vnitra používaných policií,
 2. Vězeňské služby České republiky,
 3. ozbrojených sil České republiky,
 4. obecní policie,
 5. Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,
 6. celních orgánů,
 7. při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.

Řidičské oprávnění pro skupiny C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 21 let jeho držitele k řízení:

 1. v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu,
 2. pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu v rozšířeném rozsahu

Cena: 21900,- Kč


Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Posudek jako PDF

Přihláška do Autoškoly Vágner

Přihláška jako PDF Zpět

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ PRO SKUPINU "CE"

Co smíte řídit

 1. Jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg
 2. jízdní souprava zařazená do skupin B+E a C1+E
 3. jízdní souprava zařazená do skupiny D+E, pokud má držitel řidičské oprávnění pro skupinu D (v praxi to znamená, že držitel skupin C a D při rozšíření na C+E automaticky získá D+E stejně tak držitel C+E při rozšíření na D získá D+E)

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • věk 21 let
 • platná lékařská prohlídka
 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
 • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny C
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,
 • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU

Řidičské oprávnění pro skupinu C+E lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 21 let pouze k řízení vozidel:ičské oprávnění do dosažení věku 21 let pouze k řízení vozidel:

 1. Ministerstva vnitra používaných policií,
 2. Vězeňské služby České republiky,
 3. ozbrojených sil České republiky,
 4. obecní policie,
 5. Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,
 6. celních orgánů,
 7. při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.

Řidičské oprávnění pro skupiny C+E lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 21 let jeho držitele k řízení:

 1. v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu,
 2. pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu v rozšířeném rozsahu

Cena: 13400,- Kč


Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Posudek jako PDF

Přihláška do Autoškoly Vágner

Přihláška jako PDF Zpět